Projekt D1 Turany - Hubová

 • Obdobie:

  08/2010 – 10/2010

 • Investor:

  Národná diaľničná spoločnosť, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

 • Dodávateľ:

  TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

 • Projektant:

  TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

 • Predmet plnenia:

  Technicko-ekonomická štúdia alternatívnych variantov diaľničného a železničného koridoru v úseku Turany - Hubová a ich porovnanie s kontroverzným údolným variantom.

Stručná charakteristika stavby / projektu:

Cieľom technickej štúdie bolo nájsť ekonomicky, ekologicky a realizačne, najvýhodnejší koridor pre navrhovanú líniu diaľnice kategórie D26,5/120 (2T-7,5/100), v úseku medzi obcami Turany a Hubová, ktorý by zároveň slúžil aj pre vedenie modernizovanej koridorovej železničnej trate Žilina - Košice, v tomto úseku. Návrh vedenia nadradenej komunikácie bol v technickej štúdii riešený v dvoch variantoch.
Severný variant s tunelom Korbeľka dĺžky 5 851 m a tunelom Havran dĺžky 2 898 m. Celková dĺžka tunelov v tomto variante je 8 750 m. Celková dĺžka študovaného úseku Severného variantu je 14,756 km. Južný variant s diaľnično-železničným tunelom Veľká Fatra celkovej dĺžky 9 435 m. Celková dĺžka študovaného úseku v tomto variante je 13,750 km.