Projekt Metro Sofia

 • Obdobie:

  2009

 • Investor:

  Republica Bulharsko, Magistrát mesta Sofia

 • Projektant:

  TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

 • Predmet plnenia:

  Priečne vetracie prepojenie v km 8,784 202 Západnej tunelovej rúry, Modifikácia priečneho rezu, statický výpočet, návrh zistenia výrubu a postup ražby vetracieho prepojenie v mieste vetracej šachty.

Stručná charakteristika stavby / projektu:

Z dôvodu zaistenia bezpečnej a plynulej prevádzky hlavných traťových tunelov metra mesta Sofia, bolo potrebné vybudovať systém únikových, technických vetracích šachiet a priečnych prepojení. Jedným z nich je priečne vetracie prepojenie v km 8,784 202 Západnej tunelovej rúry.

Priečne vetracie prepojenie bolo razené v geologickom prostredí pozostávajúcom z vrstiev jemnozrnných štrkov a pieskov s prímesou ílov a hlín, ktoré prechádzali do čistých ílov až siltov s tuhou konzistenciou. Hladina spodnej vody sa nachádzala cca 5,5 - 6,0 m pod úrovňou terénu. Z dôvodu, že vrchol kaloty vetracieho prepojenia sa nachádzal cca 9,00 m pod hladinou spodnej vody, bolo počas razenia použité hnané paženie, ktoré bolo postupne podopierané priehradovými oblúkmi a striekaným betónom hrúbky 200 mm.