Projekt Núdzové osvetlenie

 • Obdobie:

  01/2011 - 07/2011

 • Investor:

  Železnice Slovenskej republiky, Klemensova č.8, 813 61 Bratislava

 • Projektant:

  TAROSI c.c., s.r.o., VV Projekt s.r.o., KONEX Elektro s.r.o.

 • Predmet plnenia:

  Realizačná a výrobná dokumentácia

Stručná charakteristika stavby / projektu:

V zmysle predpisov uvedených v STN 73 7508 Projektovanie železničných tunelov a európskej smernici TSI 2001/16/ES, musí byť núdzové osvetlenie umiestnené nad chodníkom a to čo najnižšie tak, aby nezasahovalo do voľného priestoru určeného na prechod osôb, alebo musí byť zabudované do madla.
Na základe týchto požiadaviek bolo pre tento účel navrhnuté a vyvinuté LED svietidlo núdzového osvetlenia, ktoré je vrátane napájacích káblov plne integrované do nerezového madla, umiestneného nad postrannými chodníkmi železničného tunela. Madlá vrátane núdzového osvetlenia sú súčasťou navádzacieho evakuačného systému.

Samotné LED svietidlo, ako aj jeho integrácia v madle spĺňa požiadavky na stupeň krytia IP67 a odolnosť voči aerodynamickým účinkom navrhovanej traťovej rýchlosti.