Projekt Tunel Bikoš

 • Obdobie:

  od 2013 / 04 - 2013 / 12

 • Investor:

  Národná diaľničná spoločnosť, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

 • Projektant:

  Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

 • Predmet plnenia:

  Dokumentácia pre stavebné povolenie

Stručná charakteristika stavby / projektu:

Tunel Bikoš sa nachádza v trase Rýchlostnej cesty R4, v úseku Prešov - severný obchvat, je navrhnutý ako dvojrúrový cestný tunel v extraviláne s trvalo  jednosmernou premávkou. Navrhovaná kategória tunela 2T - 7,5/ 80 (v súlade s STN 73 7507). Kategória vozovky rýchlostnej cesty pred a za tunelom je R 24,5/100. Razenie tunelovej rúry a priečnych prepojení je navrhnuté v zmysle princípov Novej rakúskej tunelovacej metódy (NATM).

 

Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie tunela Bikoš:

 • technologická centrála, vrátane koordinácie s technológiou tunela,
 • návrh razenia, vystrojenia a sekundárneho ostenia priečnych prepojení
 • návrh drenážneho odvodnenia tunela, vrátane koordinácie IS na portáloch 
 • návrh odvodnenia vozovky tunela, vrátane koordinácie IS na portáloch 
 • návrh káblových trás a káblových komôr na portáloch tunela, vrátane koordinácie s technologickou časťou tunela