Projekt Tunel Branisko

 • Obdobie:

  od 2011 - až do súčasnosti

 • Investor:

  Národná diaľničná spoločnosť, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

 • Projektant:

  TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

 • Predmet plnenia:

  Vypracovanie detailnej realizačnej a výrobnej dokumentácie pre sanačné práce vykonávané počas pravidelných technologických odstávok tunela. Poskytovanie konzultačných služieb pre prevádzkovateľa diela.

Stručná charakteristika stavby / projektu:

Tunel Branisko bol prvým zo série diaľničných tunelov budovaných v rámci vládneho programu výstavby diaľnic. Ako prvá bola vybudovaná južná rúra tunela Branisko, ktorá má celkovú dopravnú dĺžku 4975 m a je prevádzkovaná obojsmerne po dobu, kým nebude vyčerpaná jej dopravná kapacita.  Razenie tunelovej rúry bolo realizované v zmysle princípov Novej rakúskej tunelovacej metódy (NATM).
Súbežne s pravou tunelovou rúrou, bola zrealizovaná úniková štôlňa, ktorá je s tunelovou rúrou prepojená 13- timi priečnymi prepojeniami. Z nich je jedno dopravno-vetracie prepojenie.

V mieste portálov tunela sú zrealizované dvojpodlažné technologické objekty, so zastavanou plochou 1300, resp. 2000 m2, s nosnou konštrukciou zo železobetónu, v ktorých sú inštalované ventilátory hlavného tunelového vetrania, elektročasť – VN rozvodne, trafostanice, NN rozvodne, dieselagregáty, UPS a záložný dispečing.