Projekt Tunel pod Poľanou

 • Obdobie:

  05/2014 - 12/2014

 • Investor:

  Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

 • Projektant:

  TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

 • Predmet plnenia:

  návrh statického zaistenia tunelového ostenia v porušených častiach ostenia tunela v tunelových pásoch č. 241, 242, 243 vo vrchole klenby jednokoľajného železničného tunela Pod Poľanou

 • Stupeň:

  Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS)

Stručná charakteristika stavby/projektu:

Jednokoľajný železničný Tunel pod Poľanou bol dokončený v roku 1927. Dĺžka tunela je 2422,31 m, nachádza sa v okrese Myjava, kat. územie Brestovec - Vrbovce, kraj Trenčiansky. Tunel pozostáva z troch typov tunelových pásov (Typ 8, Typ 9, Typ 10), ktoré tvoria spolu 302 pásov.
Ostenie tunela je zrealizované ako obmurovka z kamenných pieskovcových blokov. Problémy vznikajú predovšetkým v pásoch tunela, v ktorých pôsobením presakujúcej horninovej vody cez kamennú obmurovku tunela dochádza predovšetkým v zimných mesiacoch k vzniku námrazy a ľadových polí nielen na povrchu ostenia, ale dochádza k premŕzaniu vody v trhlinách samotných pieskovcových blkov a následnému vzniku nových trhlín v obmurovke hornej klenby, čo má za následok „drvenie“ (odmŕzanie) jednotlivých laminárnych vrstiev kameňov obmurovky vo vrchole klenby. Jedná sa o tunelové pásy číslo:  241, 242 a 243.

Ciele rekonštrukcie a budúca prevádzka

Cieľom navrhovaných rekonštrukčných prác je odstránenie technických porúch v tunelových pásoch č. 241, 242, 243, ktoré spôsobujú:

 • nekontrolované  priesaky cez obmurovku hornej klenby do tunelovej rúry, 
 • problémov súvisiace s premŕzaním ostenia, vznikom nových trhlín a následné drvenie kameňov obmurovky vo vrchole klenby,
 • vznik ľadu a za ostením tunela a vzniku ľadových polí na ostení tunela.

Odstránenie vyššie popísaných technických porúch bude mať za následok, zníženie nárokov na údržbu koľaje, zvýšenie bezpečnosti a kvalita železničnej dopravy.