Projekt Tunel Sitina

 • Obdobie:

  03/2013 - súčastnosť

 • Investor:

  Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

 • Projektant:

  TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

 • Predmet plnenia:

  Sanácia priesakov podzemnej vody cez CB kryt vozovky tunela Sitina

 • Stupeň:

  Realizačná a výrobná dokumentácia sanačných prác vykonávaných počas odstávok tunela

Predmetom realizačnej projektovej dokumentácie je detailný návrh sanačných prác na nasledovných stavebných objektoch tunela Sitina:

 • 403 - Západná tunelová rúra,

 • 405 - Únikové cesty,

 • 408 - Hĺbený tunel v areáli SAV,

 • 411 - Drenážne odvodnenie tunela,

 • 421 - Odvodnenie povrchu vozovky,


ktorý popisuje dvojfázový (dvojstupňový) návrh eliminácie nežiaducich priesakov podzemnej vody cez priečnu kontraktačnú škáru CB-krytu vozovky v bloku č. 21 Západnej tunelovej rúry.

Cieľom realizačnej dokumentácie, bol dvojfázový návrh sanačných opatrení, ktoré eliminujú priesaky podzemnej vody cez kontraktačnú škáru CB krytu vozovky tunela Sitina, a tým zabránia prípadnému vzniku rizika námrazy v zimnom období.