Projekt Vzorové riešenie označenia dvier ÚC a dvier SOS výklenkov

 • Obdobie:

  04/2014 - 09/2014

 • Investor:

  Národná diaľničná spoločnosť, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

 • Projektant:

  TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

 • Predmet plnenia:

  Technická štúdia rieši: zjednotenie označenia dverí únikových ciest, zjednotenie označenia dverí SOS výklenkov a SOS kabín, závery a odporúčania.

 • Stupeň:

  Technická štúdia

Stručná charakteristika projektu

Zámerom predmetnej štúdie, ktorá bola vypracovaná na základe odporúčaní Bezpečnostného technika pre tunely SR (podľa NV 344/2006 Z.z.), je unifikácia farebného označenia dverí priečnych prepojení (únikových východov) a SOS výklenkov (kabín), ktoré vychádza z aktuálnych poznatkov prevádzkovaných tunelov v zahraničí (predovšetkým v alpských krajinách) s cieľom zvýšenia bezpečnosti a orientácie účastníkov cestnej premávky v tuneloch Slovenskej republiky. Technická štúdia bola vypracovaná v súlade s platnými TKP, STN EN a STN pre každý tunel samostatne.

Vzorové riešenie označenia dvier ÚC a dvier SOS výklenkov v tuneloch:

 • Tunel Lučivná, Diaľnica D1 Važec - Mengusovce,
 • Tunel Bôrik, Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce,
 • Tunel Branisko - pravý tunel, Diaľnica D1 Beharovce - Branisko,
 • Tunel Sitina, Diaľnica D2 Lamačská cesta - Staré grunty,
 • Tunel Horelica - ľavý tunel, Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca.