Projekt Rodinný dom

 • Obdobie:

  2014

 • Investor:

  Súkromná osoba

 • Projektant:

  TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

 • Predmet plnenia:

  Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)

Predmetom dokumentácie pre stavebné povolenie bolo komplexné architektonické a stavebné riešenie novostavby nepodpivničeného samostatne stojaceho rodinného domu.

Novo navrhovaný objekt rodinného domu sa nachádza v katastrálnom území obce Rovinka, okres Senec. Jedná sa o samostatne stojaci, nepodpivničený prízemný dom, ktorý je prekrytý valbovou strechou. Vstup do interiéru rodinného domu je osadený v mieste pôdorysného odskoku čelnej fasády a je orientovaný oproti ulici. Vchod do rodinného domu je chránený líniou prístreškov prekrývajúcich čelné oplotenie pozemku a ďalšími prístreškami prekrývajúcimi chodníky vinúce sa medzi vstupom na pozemok a samotným vstupom do rodinného domu.